SKI KLUB Dobruška, o.p.s.
Dnes je: Sníh: 10-50cm
Vlek: Vlek mimo provoz.
VLŠ: 24.2.2018 jedeme na 7. zájezd


V SOBOTU JEDEME NA 7.ZÁJEZD !!!22.2.2018

    V sobotu 24.2.2018 pojede VLŠ již na 7.zájezd. Autobusy budou připraveny k odjezdu z Dobrušky, z parkoviště u kina. Autobusy budou přistaveny a budou odjíždět v následujících časech:

   Autobusy č.3 a č.4 budou přistaveny v 7:30, odjezd je v 7:45 hod, sraz účastníků je v 7:30

   Autobusy č.1 a č.2 budou přistaveny v 8:00, odjezd je v 8:15 hod, sraz účastníků je v 8:00

   Dostavte se, prosím, se svými dětmi včas, bude prováděna prezence.

 Upozornění pro rodiče:

    Důrazně žádáme rodiče, aby s auty přijížděli a parkovali tak, aby nepřekáželi v příjezdu a odjezdu autobusů na parkoviště u kina a parkovali pokud možno v ulici Čs.odboje. Týká se to jak ranního odjezdu autobusů, tak jejich odpoledních příjezdů. JE TO V ZÁJMU BEZPEČNOSTI VAŠICH DĚTÍ !!! Autobusy při příjezdu pak nemohou zacouvat do parkoviště a děti se pohybují v těsné blízkosti silnice, kde jim může hrozit nebezpečí ! Pokud usoudíte, že na parkoviště vjet musíte, odstavte svá vozidla v pravé části parkoviště směrem blíže k budově kina.

 Závěrečný zájezd - Karneval na lyžích

    Na závěr posledního 8.zájezdu letošního 47.ročníku Veřejné lyžařské školy, který plánujeme na sobotu 3.3.2018 předvedou Vaše děti co se naučily a dále se bude konat závěrečný karneval na lyžích. Podrobné informace zveřejníme začátkem příštího týdne.

Změny ve statutu SKI KLUBu Dobruška.13.09.2013

    V návaznosti na legislativní změny, které nastaly v souvislosti se změnou nového občanského zákoníku od 1.1.2014 se naše občanské sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Je to proto, abychom mohli naši činnost pro Vás provozovat v nezměněném rozsahu a dle platných zákonů. Pro Vás rodiče a Vaše děti se tím nic nezmění, ke změnám dochází pouze ve statutu SKI KLUBu a jeho řídicích orgánech.
    Od 13.9.2013 je tedy náš SKI KLUB Dobruška registrován a zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností jako SKI KLUB Dobruška o.p.s..